περιορίζω | επαναχρησιμοποίηση | ανακυκλώστε

Η syntropic farming (συντροφική γεωργία) χρησιμοποιεί αρχές από τα φυσικά συστήματα για να συνδυάσει τη γεωργία και την γεωργικής δασοκομίας. Υπάρχουν πολλά οφέλη, τόσο οικονομικά όσο και οικολογικά, όπου τα δασικά οικόπεδα φυτεύονται επίσης με μικρές καλλιέργειες και ακολουθούν μια φυσική ακολουθία φυτεύσεων. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον κάτοχο της γης να εισπράξει εισόδημα από 3 μήνες μετά τη φύτευση και τα πλήρως αναπτυσσόμενα δασικά δένδρα μακροπρόθεσμα.

Δεν θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα εάν αναζητούσαμε τρόπους που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών αντί να δημιουργούμε γονότυπους που να υποστηρίζουν τις κακές συνθήκες που τους επιβάλλουμε;

Ernst Götsch, https://agendagotsch.com/en/ernst-gotsch/